Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het IISG is de beheerder van beeldmateriaal en bezit (in de meeste gevallen) niet de auteursrechten. Het IISG bemiddelt NIET in auteursrechtkwesties.
De IISG-verklaring inzake auteursrecht is na te lezen op de website: socialhistory.org/nl/dienstverlening/auteursrechten.
Bij het beschrijven van beeldmateriaal en geluidmateriaal wordt copyright vermelding in de 540$a gedaan. Dit veld moet altijd worden ingevuld. De keuze is uit:
 'Copyright unknown' of  'Public domain'.
Indien het 100% zeker is wie de copyright houder is dan wordt de naam van deze persoon ingevuld in de $b. De $a wordt dan niet gebruikt (leeglaten of verwijderen).
Voor de presentatie van het beeldmateriaal op SEARCH worden de onderstaande tags ingevuld. Vul dit zorgvuldig in!

Stuksgewijs beschrijven en copyrightvermelding

Authority records

Bij het maken van een nieuwe authority voor beeldmateriaal wordt altijd een 942$m ingevuld. De keuze is uit: closed, minimal, restricted of pictoright.
Geen hoofdletters.


Bibliografisch record

In het bibliografische record behorend bij deze authority wordt altijd een 542$m ingevuld. De inhoud moet overeenkomen met wat er in de 942$m van het authority record staat.
Ook als de copyright houder bekend is moeten deze velden zowel in authority record als bibliografisch record ingevuld zijn met closed, minimal, restricted of pictoright.


Betekenis van de 4 in te vullen termen

Voor auteurs die closed, minimal en restricted in het record hebben staan, betekent dit dat er schriftelijk contact is geweest tussen de maker en het IISG . Er zijn afspraken gemaakt over hoe hun werk getoond mag worden of helemaal niet getoond mag worden.
Voor alle andere foto's en overig beeldmateriaal, waar het IISG géén contact met de maker heeft krijgen of waarvan de maker onbekend is heeft het IISG een contract afgesloten met Pictoright. Wij betalen voor het tonen van afbeeldingen en als er claims komen worden deze afgehandeld door Pictoright. Hoe meer foto's onder het regime van Pictoright vallen hoe meer het IISG moet betalen.
Het is een deal tussen IISG en Pictoright en de gebruiker staat hier verder buiten. 


Closed

 • Geen online foto’s (ook geen kleine thumbnail op resultaatlijstniveau)
 • Geen reproductie
 • Afbeeldingen ook niet te zien in studiezaal
 • Beschrijvingen van de foto’s (metadata records) blijven (voorlopig wel)
 • b.v. Foto's van Kors van Bennekom

 

Minimal (level 3 beschikbaar)

 • Online foto: thumbnail 150x150 en een kleine afgeleiden 350x350 pixels
 • Ook te zien bij Europeana, die zelf de thumbnail opslaat
 • Ook te zien in Social History Portal, als embedded link (plaatje komt van het IISG)
 • Ook te zien op pc in Studiezaal
 • Geen reproductie
 • Beschrijvingen van de foto’s in de online catalogus, met vermelding van fotograaf en vermelding bij wie het copyright berust.

 

Restricted (level 2 en 3 beschikbaar)

 • Online foto: thumbnail 150x150, kleine afgeleiden 350x350 pixels, en een desktopquality (ca 1500 x 1500 pixels)
 • Ook te zien bij Europeana, die zelf de thumbnail opslaat
 • Ook te zien in Social History Portal, als embedded link (plaatje komt van het IISG)
 • Reproductie kan geleverd worden door IISG, wij vragen daarvoor een scanvergoeding, die we zelf houden. Aanvrager moet zelf (achteraf) de copyrightvergoeding regelen met de fotograaf. Wij wijzen de aanvrager daar op meerdere momenten en meerdere manieren op. Wij vragen niet om bewijs toestemming voor levering. Wij bemiddelen daar niet in en leveren ook geen contactgegevens aan oid.
 • Beschrijvingen van de foto’s in de online catalogus, met vermelding van fotograaf en vermelding van bij wie het copyright berust.


Pictoright (level 3 beschikbaar)

 • Online foto: kleine afgeleiden van max. 450 pixels in de lengte
 • Zie verder bij minimal

Collecties beschrijven en copyrightvermelding


Vooral bij gemengde collecties moet goed gekeken worden naar copyrights. Soms schenkt een fotograaf zijn fotocollectie en zitten er geen copyrights op, dan nog kunnen er foto's van andere fotografen tussen zitten waar wél copyrights op zitten!

Zie verder bij: Verwerken fotocollecties, waar dieper ingegaan wordt op copyrights en wat ook te gebruiken is bij geluidscollecties of andere beeldcollecties. • No labels